Tritikale

adv

DANKO HODOWLA ROSLIN Sp. Z o.o. – Choryň

 

Výhradné zastúpenie  pre tritikale ozimné :

  

   B E N E T T O   -  syn. S O R E N T O

  Odroda Benetto bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v r.2001-2003, registrovaná je od r.2004. je to skorá až stredne skorá odroda tritikale ozimného , vhodná na pestovanie na zrno na kŕmne účely.

   Zdravotný stav má dobrý .  Vo všetkých oblastiach dosiahla nadpriemerné úrody. Za Slovenskú republiku bola úrodnejšia  o 11 % ako je priemer kontrolných odrôd. Nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku. Výsevok za optimálnych podmienok je 4 mil. kl. semien na ha v RVO , v ostatných oblastiach 5 mil. kl. semien na ha. Hĺbka sejby je 3-4 cm, osivo je potrebné moriť proti plesni snežnej.