Image module

Predaj pesticídov a hojív, výroba (množenie) a predaj osív a všetkých poľných plodín, BIO osív. Obchodná činnosť s rastlinnými komoditami, poradenstvo a služby v poľnohospodárstve.

Štefánikova 9, 921 01 Piešťany

(Korešpondenčná adresa: Partizánska 401, 916 24 Horná Streda)

Tel: 032/7773858

Email: legusem@legusem.sk