Oddelenie agrokomodít sa zaoberá nákupom a predajom obilnín, olejnín a strukovín v rámci Slovenska a EÚ a poskytovaním služieb.

V oblasti rastlinných komodít sa radí LEGUSEM pt, a.s. medzi stabilných a silných partnerov pre pestovateľov i spracovateľov na slovenskom i európskom trhu agrárnych komodít. Vďaka komplexne vytvoreným odbytovým kanálom dokážeme promptne reagovať na neustále meniace sa ceny agrokomodít.

Po vzájomnej dohode so zákazníkom zabezpečujeme zálohové dodávky vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby ( osivá, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín). Ponúkame možnosť kontrahovania tovarov z aktuálnej aj budúcej úrody. Pre bližšie informácie a ďalšie možnosti odbytu nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Spoločnosť LEGUSEM pt, a.s. disponuje vlastnými skladovacími kapacitami:

Silo Kolárovo- veľkoobjemové veže 12x 400 ton a veľkokapacitné sklady 8200 ton
Silo Trenčín- 29000 ton

Každé silo je zabezpečené váhami s pravidelnou kalibráciou a certifikáciou podľa slovenskej legálnej metrológie a certifikovanými technológiami na meranie jednotlivých kvalitatívnych parametrov agrokomodít . Súčasťou oboch síl sú výkonné čističky obilnín a sušičky slúžiace na pozberovú úpravu kukurice.

Spoločnosť LEGUSEM pt, a.s. zabezpečuje kvalitu svojich výrobkov a obchodovania a je držiteľom certifikátov:

ISCC EU – systém pre obchodovanie s trvalo udržateľnou biomasou
HACCP – v rámci VIII. hlavy Potravinového kódexu SR v oblasti výroby osív, veľkoobchod s agrochemikáliami a hnojivami, obchod s komoditami a poľnohospodársku výrobu

NA STIAHNUTIE
ODDELENIE KOMODÍT