Spoločnosť LEGUSEM pt, a. s. má v osivárskom segmente na slovenskom trhu výhradné zastúpenie na množenie osív renomovaných zahraničných firiem – Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG (Rakúsko), DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni (Poľsko) či Pflanzenzucht GmbH (Nemecko).

Spolupracujeme i s ďalšími významnými osivárskymi a šľachtiteľskými spoločnosťami (Syngenta Seeds Kft. FC. – Maďarsko, Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. – ČR, Saatzucht Dieckmann GmbH – Nemecko, Saaten Union GmbH – Nemecko).

U našich zmluvných množiteľov pestujeme kvalitné certifikované osivá obilnín, strukovín aj olejnín, ktoré zabezpečujú stabilnú úrodu. Sú zárukou spracovateľmi požadovanej technologickej kvality (potravinárske pšenice s hodnotami N-látok nad 15 %, vysokým číslom poklesu a obsahom bielkovín).

Vhodnosť zahraničných odrôd na naše klimatické podmienky overujeme v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom v Bratislave zaradením do štátnych odrodových skúšok, minimálne testovaním vo firemných predskúškach.

PŠENICA
Jačmeň
SÓJA
HRACH
Kukurica
Slnečnica
Repka
Ostatné
ODDELENIE OSÍV
Ing. Sylvia Matušíková PhD.
Ing. Norbert Šnajdar
Mgr. Lucia Polačiková
NAŠI PARTNERI