Komodity

adv

V oblasti rastlinných komodít LEGUSEM pt, a.s. obchoduje hlavne s pšenicou potravinárskou a kŕmnou, jačmeňom sladovníckym, repkou olejnou, slnečnicou, kukuricou,  ražou potravinárskou, sójou a pod. Spolupracuje s najvýznamnejšími spracovateľmi na slovenskom trhu. Časť produkcie je určená na vývoz do zahraničia.

Po vzájomnej dohode so zákazníkom zabezpečuje zálohové dodávky vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby ( osivá, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu  rastlín ) na pestovanie repky olejnej, jačmeňa, pšenice, kukurice, slnečnice.

Spoločnosť LEGUSEM pt, a.s. skladuje v  Kolárove komodity v celkovej kapacite 13 000 ton nasledovne :    

                                                                          -  veľkoobjemové veže         12  x  400 ton                                                                                                                                                                                                                                           -  veľkokapacinté sklady            8 200 ton

Súčasťou areálu je aj výkonná čistička obilnín a sušička slúžiaca na pozberovú úpravu kukurice.                                                                                                      

Svojim obchodným partnerom poskytujeme služby súvisiace s rozborom dopestovanej poľnohospodárskej produkcie ( vlhkosť, objemová váha, obsah lepku, obsah bielkovín,obsah N-látok, obsah škrobu, % nečistôt ), skladovanie  a nákup dopestovanej komodity.

Spoločnosť LEGUSEM pt, a.s. zabezpečuje kvalitu svojich výrobkov a obchodovania a je držiteľom certifikátov :

- ISCC EU - system pre obchodovanie s trvaloudržateľnou biomasou ( pšenica, kukurica, repka )

- STN EN ISO 9001:2008 - systém riadenia pre kvalitu osív, veľkoobchod s agrochemikáliami a hnojivami, obchod s komoditami a poľnohospodársku výrobu,

- HACCP - v rámci VIII. hlavy Potravinového kódexu SR v oblasti výroby osív, veľkoobchod s agrochemikáliami a hnojivami, obchod s komoditami a poľnohospodársku výrobu.

Pre nákup poľnohospodárskych komodít sa od 1.6.2016 uplatňujú Obchodné podmienky spoločnosti LEGUSEM pt, a.s. ( dostupné tu v pdf formáte na stiahnutie).

Galéria: